Start schooljaar 2020-21

1 september, start schooljaar 2020. Wij hebben er zin in... Jij toch ook!

Start schooljaar 2020-21

Beste ouders, beste leerlingen,

 

Net zoals vorig jaar schrijf ik jullie af en toe een bericht met vraag-en-antwoord.
Op 1 september gaan de scholen terug open en start het schooljaar 2020-21. Hierbij algemene informatie over hoe wij het aanpakken in De Ark.

Algemeen gelden de regels op school tussen volwassenen zoals daarbuiten: afstand houden, mondmasker op, …

Maar er zijn ook regels voor scholen specifiek. Hier en daar zijn we zelfs nog iets voorzichtiger dan voorgeschreven. Een voorbeeld daarvan is de onderverdeling van de speelplaatsen. In principe MOET dat niet, maar we kiezen hier voor extra veiligheid.

 

Welke klassen gaan open?

Alle klassen gaan open.
In de 3e kleuterklas en de lagere school moeten kinderen naar school komen, tenzij een arts anders beslist. Je mag je kind dus niet zomaar thuis houden vanaf de derde kleuterklas.

 

Hoe kom je de school binnen? En naar buiten?

Kinderen van verschillende groepen gaan via verschillende ingangen binnen en buiten:

 • 1e en 2e leerjaar: ingang Wolverbosstraat ( = de witte fietsenpoort van de leerkrachten) We hangen daar een duidelijke affiche.
 • Kleuters en kinderen van 3e en 4e leerjaar: via de schoolpoort
 • 5e en 6e leerjaar: fietsenpoort

Ouders zetten de kinderen af aan de juiste ingang.
Kinderen wandelen alleen de school in (ze kunnen dat!).

ENIGE UITZONDERING: de starters in de eendjesklas mogen door 1 ouder binnen gebracht worden tijdens de eerste schoolweek.

 

Hoe laat kom je de school binnen?

De school start om 8.25 STIPT!
De deuren gaan nadien op slot.

Wie te laat komt, maakt het ons erg moeilijk. U riskeert dan ook erg lang te moeten wachten. Om 8.25 uur worden eerst alle ingangen gesloten, voor we aan de schoolpoort de laatkomers kunnen binnenlaten.

 

Speeltijden

De speelplaats is verdeeld in 5 zones. In elke zone spelen 2 klassen.

Zone 1: eendjes – en berenklas
Zone 2: 2de en 3de kleuterklas
Zone 3: 1ste en 2de leerjaar
Zone 4: 3de en 4de leerjaar
Zone 5: 5de en 6de leerjaar

 

Middagpauze

De kinderen van de lagere school eten in hun klas. De kleuters in de refter. Wie naar huis kan gaan om te lunchen … graag!

 

Het einde van een schooldag…
Om 15.25uur:

de grote schoolpoort (Arkadeplein) gaat open en de kleuters die naar huis gaan staan daar aan de lijn. (Groot)ouders komen zoals eind vorig jaar binnen en halen hun kleuter op. Zij komen dus iets vroeger naar buiten om de grote stroom te vermijden.

Om 15.30uur:

de kinderen van het 1e en 2e leerjaar verlaten de school aan de Wolverbosstraat. Aan de ouders: haal uw kind op aan de kant van de school. Kinderen mogen niet zomaar oversteken – denk hier aan de verkeersregels!

Om 15.35uur:

de kleuters die nog niet zijn opgehaald, gaan naar de kleuterspeelplaats voor de naschoolse opvang.

De kinderen van het 3e en 4e staan ondertussen aan de tweede lijn bij de grote schoolpoort (Arkkadeplein) . Ouders komen zoals eind vorig jaar de schoolpoort binnen tot aan de eerste streep en halen zo hun kind op.

De rijen vertrekken rond 15.35uur.

Vanaf 15.45uur:

Kleuters die in de naschoolse opvang blijven, spelen op de kleuterspeelplaats bij juf Marina. Om hen op te halen, mag 1 ouder tot onder het afdak komen.

Leerlingen van het lager spelen in de naschoolse opvang op de speelplaats lagere school bij juf Lieve (=moeke Lieve). Zij worden zo veel mogelijk opgehaald aan de schoolpoort.

 

De voor- en naschoolse opvang.

Meester Bruno, Juf Marina en juf Lieve willen zoals vroeger de voor- en naschoolse opvang begeleiden dit schooljaar 2020-21. Maar: dit is echt een noodopvang! We vragen om zo veel mogelijk uit te kijken naar eigen opvangmogelijkheden.

De opvang van 7 tot 8uur is één groep: alle kinderen zitten daar bijeen.
De opvang van 16 tot 18uur zijn twee groepen: de hele lagere school en de hele kleuterschool zitten volledig apart na schooltijd.

Voor de naschoolse opvang geldt: we spelen zo veel mogelijk buiten. Ook de kinderen van de lagere school blijven lang buiten (misschien zelfs tot 18 uur). Geef dus een extra trui mee.

Wie kinderen ophaalt in de naschoolse opvang: masker dragen is verplicht ( ook uit respect voor de begeleiders).

Als de kinderen toch binnen zitten in de onthaalruimte, mogen ouders de kinderen ophalen tot aan het sas. IN het sas mag maximum 1 ouder staan. We laten wel zo veel mogelijk de deuren open.

Reserveren voor de opvang moet niet.

 

Wat met activiteiten?

Helaas, een aantal activiteiten vallen nu al weg voor het schooljaar 2020-21, namelijk:

 • De klassikale info-avonden. U krijgt nog via mail bericht van de klasleerkracht hierover.
 • Klusjesdag
 • Strapdag
 • Grootoudersfeest

We houden u via nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte.

 

Hoe houden we onze school veilig?
 • De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving. Het circulatieplan is er één van.
 • Mondmaskers: de leerlingen moeten geen mondmasker dragen (ook niet in het 6e leerjaar). De leraars dragen wel een mondmasker of geven les met een gelaatsbeschermer.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen regelmatig grondig schoon en dagelijks worden banken, stoelen, sanitair ontsmet.

 

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?
 • Stuur je kind nooit naar school als het zich ziek voelt.
 • Draag altijd zelf een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • We vragen dat max. één ouder het kind begeleidt tot aan de ingang van de school. Dat is een zeer duidelijke richtlijn vanuit het ministerie.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen, ook als je je kind afzet aan de school.
 • Kom de school niet binnen, tenzij het niet anders kan (bijvoorbeeld als de kinderen in de naschoolse opvang binnen zitten).

 

Wat als je kind ziek is?
 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Geef direct een seintje aan mevr. Ann (directie@vbsdeark.be)
 • Behoort je kind tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind onmiddellijk af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

We plannen herhalingslessen bij de start van het nieuwe schooljaar 2020-21 voor de lagere afdeling. In die periode krijgen we zicht op wat lukt en eventueel nog moet worden bijgewerkt.

 

Snel even mailen?

Een persoonlijk woordje… (maar ik denk dat vele leerkrachten zich hierbij aansluiten…)

Ik heb in de periode maart tot eind juni zo veel mails ontvangen dat ik bijna niet meer sliep. Vaak waren dat heel leuke mails, met een pluimpje of een aanmoediging. Die doen deugd!

Tegelijk kreeg ik soms voor simpele vragen of kleine bedenkingen te pas en te onpas een mail. ’s Avonds om 23.40 een mail krijgen met een administratieve vraag voor morgenvroeg… Of een mail die niet ècht nodig is (genre: de zakdoeken van onze zoon zitten in zijn rechterbroekzak, gewoon ter info, maar het zijn andere zakdoekjes dan anders…dus ik laat het maar even weten) …

Mag ik vragen dat ieder van jullie even nadenkt of de mail die u gaat sturen wel echt zin heeft? U mag me aanspreken, zeer zeker! U mag ook mailen, zeer zeker! We willen een ‘open school’ blijven. Maar laten we dit schooljaar 2020-21 oog hebben voor het beperken van onnodige mails…

 

Samen voor een veilige aanpak…

Doet u mee?
Zorgt u mee voor veiligheid?
Dank alvast! Heel oprechte dank!

Heel, heel graag tot binnenkort!

Mevr. Ann
Directeur