6de leerjaar

Sinds vorig schooljaar werkte juf Cindy met kleine groepen rond mediavaardigheden, mediawijsheid en mediageletterdheid. Dat is heel wat… Concreet werkte ze rond vaardig worden met IT-toepassingen en hoe daar verstandig mee om te gaan (bijvoorbeeld naar veiligheid en privacy toe). Dat project werd erg positief geëvalueerd en zetten...