Verkeer

Werkgroep Verkeer

De Werkgroep Verkeer van onze school is gestart in september 2002. De huidige leden zijn: Juf Els, Juf Ann, Bert Seps, Jelle Broothaerts, Tom D’Hanis en Mevrouw Ann.

Dit doen we met de ondersteuning van Route2school, die scholen en gemeenten helpt bij het maken van een grondige analyse van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen.

Doelstelling van de Werkgroep

De werkgroep Verkeer werd in het leven geroepen met volgende doelen:

 • sensibiliseren van kinderen, ouders en grootouders
 • bepleiten van een veilige schoolomgeving bij de betrokken besturen
 • informatie-uitwisseling tussen de werkgroep en school inzake verkeer

Interessante

Verkeerswebsites

Leerrijk voor onze kinderen:
www.verkeervpi.be/verkeersland : verkeerspedagogisch instituut
gordeldier.be

Informatief voor kinderen en ouders:
www.bivv.be: campagnes en brochures
www.verkeerskunde.be : Vlaamse Stichting Verkeerskunde
www.provant.be : 10 op 10 label
www.wegcode.be : wegwijs in het Belgisch verkeersreglement

Verkeersveiligheid

Laatste berichten

 • Stilaan komen de ‘donkere maanden’ eraan... Kijk eens goed naar de foto's: op beide staat een kind, klaar om over te steken. Zo zie je maar hoe belangrijk opvallende of fluo kledij kan zijn…...

 • De Strapdag kon dit jaar weer doorgaan. En hoe... De kinderen kregen de hele Arkkade om te rollen en fietsen!...

 • Wist je dat: Een voetganger met donkere kledij is maar op 20 meter zichtbaar voor een chauffeur. Als voetganger moet je je daar heel goed van bewust zijn, zeker als je oversteekt in het donker of op de rijbaan stapt. Een chauffeur die 50 km/u rijdt......

Werkgroep verkeer

Oudere berichten

Eerste trimester schooljaar 2012 – 2013

Onze actie ‘Word je geflitst ?’ draait sinds november op volle toeren.  Zorg dat  je gezien wordt in het donker en draag in een fluo hesje.  Heb je je foto al gezien aan onze fotomuur ?

Dankzij de provincie Antwerpen konden we voor onze kleuters opnieuw loopfietsjes aankopen.  De ideale manier om hun evenwicht en fietsvaardigheden te oefenen !

Voor de lagere school konden we 3 reservefietsen aankopen.  Het komt al eens voor dat een leerling voor een fietsuitstap zijn fiets vergat of nog erger zijn fiets niet in orde was.  Nu kan de hele groep veilig op weg !

In het hoekenwerk beschikken de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar nu over een heuse technologische fietskoffer en ontdekken ze gaandeweg alle principes aan een fiets : van het draaien van het wiel tot het branden van de lamp…

Dank aan alle ouders ook die de petitie steunden voor de stadwachten aan de oversteekplaats aan de Gentsesteenweg.

Schooljaar 2011-2012

September ‘11: veilig naar school

21 november – 17 februari ‘12: fluoperiode

 

Maart ’12: ‘Meester op de fiets’ voor de lagere school

 

Woensdag 21 en donderdag 22 maart ‘12: ‘Verkeersridders aan onze school!’ :gezinnen die juist geparkeerd staan krijgen van de verkeersridders chocolade centen.

 

Woensdag 28 maart ’12:  ‘Gordeldracht’: kinderen van het zesde leerjaar controleren van 8.00u tot 8.25u, onder begeleiding leerkrachten en verkeersouders, de gordeldracht.

 

Maandag 23 april ’12: ‘Ren je rot!’

= verkeersquiz voor de lagere school over het zebrapad

Dinsdag 24 april ’12: ‘Stoeprand = stoprand’

Toneelvoorstelling (door de leerkrachten) voor de kleuterschool

 

Woensdag 9 mei ’12: stapbrevet voor het derde en het vierde leerjaar. (met de steun van de stad Mechelen)

Woensdag 16 mei ’12: stapbrevet voor de derde kleuterklas en het tweede leerjaar. (met de steun van de stad Mechelen)

Woensdag 9 mei ’12 tot en met vrijdag 18.05.’12: wij nemen met heel de school deel aan ‘Sam de verkeersslang’.

Maandag 21 mei ’12 tot en met 25 mei ’12: verkeersweek, kleuters leren o.a. fietsen met het uitleenmateriaal ‘Leren fietsen met Mut de muis’ (met de steun van de stad Mechelen)

Maandag 21 mei ’12: 3 schoolvoorstellingen door ‘Levende muziek’  (met de steun van de stad Mechelen).

Kleuterschool ‘Wow, wat een verkeer!’

Lagere school: ‘Verkeerd verkeer’

Schooljaar 2010-2011

Overzicht van de activiteiten voor het schooljaar 2010-2011:
(planning tot het einde eerste trimester)

 • September 2010: Veilig terug naar school
  • Affiches over ‘Veilig terug naar school’ aan de verkeersmuur
  • Fietscontrole en hercontrole
  • Verkeerstips over ‘Veilig naar school’.
  • Merci om trager te rijden
 • Oktober 2010: Red de zebra
  • 1 oktober: uitreiking van het 10/10 label
  • 20 oktober: tentoonstelling van tekeningen van alle kinderen over het gebruik van het zebrapad
  • Sensibiliserende actie aan de schoolpoort
  • Affiches over ‘Red de Zebra’
 • November – februari 2011: ‘Zorg dat je gezien wordt’
  • 15 november : Fluomodeshow en fluorap
  • Affiches over ‘Zorg dat je gezien wordt’
  • Fluoklas
  • ‘Zorg dat je gezien wordt’ tombola

Daarnaast blijft de Werkgroep Verkeer deelnemen aan volgende initiatieven:

 • de infosessies inzake verkeer die door Stad Mechelen georganiseerd worden;
 • de informatiesessies die georganiseerd worden door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde voor Verkeersouders

In elke Nieuwsbrief wordt een item over het verkeersthema van het moment opgenomen. Bovendien wordt de verkeersmuur in functie van het verkeersthema aangepast.