Leefregels

NEEN tegen pesten

Gedragscode van de vrije basisschool. Leerlingen en leerkrachten kwamen samen tot deze gedragscode. Hierin staat vermeld wat pesten is en welke onze leefregels zijn.

Aan elk kind vragen we om deze leefregels te ondertekenen, maar ook aan de ouders zodat iedereen op de hoogte is van deze afspraken.

1.

Wat is pesten ?

 • pesten gebeurt met opzet
 • men wil iemand bewust kwetsen met woorden, pijn doen, iets vernielen
 • een groep tegen één kind
 • het gebeurt regelmatig

2.

Leefregels

 • Ieder is anders en dat mag.
 • Iedereen is gelijk.
 • Uitsluiten kan niet. We laten iedereen meedoen.
 • We doen niets achter de rug.
 • We komen voor onze mening uit op een beleefde manier.
 • We luisteren naar mekaar.
 • We praten een meningsverschil uit.
 • We lachen niemand uit.
 • We vechten/slaan/schoppen/… niet.
 • We kiezen partij voor de zwakkere.
 • We stoppen, denken na en doen dan pas = STOP, DENK, DOE.

3.

Er wordt gepest, wat nu?

 • Het melden.
 • NEEN durven zeggen.
 • Niet meedoen met de pestkop.
 • Het opnemen voor de gepeste.

4.

Hoe melden?

 • Bij klasgenootjes.
 • Bij de klasverantwoordelijken.
 • Bij juf / meester.
 • Of ik zeg het tegen de luisterjuf: juffrouw Karin of tegen mevrouw Ann.
 • Ik steek een briefje in debrievenbus.

5.

Herstelplan.

 • Met je klasgroep en de leerkracht wordt een herstelplan opgesteld.
 • Samen komen jullie zo tot heel concrete afspraken rond dat probleem.
 • Ook sancties die erop kunnen volgen, spreken jullie af.
 • Ik ken de afsprakenen wil me hieraan houden.