Corona: heropstart

Corona: heropstart

We hebben net de toelating gekregen… onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school. We begrijpen dat de heropstart een ingrijpende gebeurtenis zal zijn, zowel voor jullie, jullie zoon of dochter als voor onze personeelsleden. Na zoveel weken zien zowel leerlingen als de leerkrachten elkaar voor de eerste keer “live” terug. Er zal dan ook de nodige aandacht besteed worden aan het delen van ervaringen over deze bizarre tijd.

Om het overzichtelijk te houden, probeer ik één en ander kort op te sommen via vraag en antwoord…

 

Welke klassen gaan deels open?

Het 1e , 2e en 6e leerjaar vanaf 15 mei. We werken met 4 halve dagen.

 • Voor 6e leerjaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens van 9.00 (!) tot 12uur
 • Voor 1e en 2e leerjaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens in kleine groepen van 9 tot 12uur of van 13 tot 16uur. Dat heeft te maken met de vereiste oppervlakte per kind.

 

Wat met de andere klassen?

De kleuterklassen en andere leerjaren blijven gesloten.
In het 3e, 4e en 5e leerjaar blijven we afstandsleren toepassen.
Ook de kleuterleerkrachten houden contact met hun kinderen.

 

Hoe kom je de school binnen?

Kinderen van verschillende groepen moeten via verschillende ingangen binnen- en buitenkomen:

 

Belangrijk!

De aankomsturen voor het 1e, 2e en 6e zijn licht gewijzigd t.o.v. de vorige mededeling.

Kinderen van het 1e, 2e en 6e die VÒÒR 8.30 de school willen binnenkomen moeten een seintje geven aan hun klasleerkracht via een mail.

 

Hoe houden we onze school veilig?
 • De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
  Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. We houden hierbij rekening met wat haalbaar en doenbaar is voor iedereen. De leerlingen die les volgen op school krijgen een vaste plaats in een vast lokaal.
 • Aparte speeltijden : de leerlingen gaan niet allemaal samen spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen, afhankelijk van de grootte van het klaslokaal). We doen ons uiterste best, maar garanderen dat (spelende) kinderen altijd op 1,5 m blijven van elkaar is haast onmogelijk.
 • Mondmaskers: de leerlingen moeten geen mondmasker dragen. De leraars dragen wel een mondmasker of geven les met een plexi gelaatsbeschermer.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen regelmatig grondig schoon en dagelijks worden banken, stoelen, sanitair ontsmet.
 • We besteden voldoende tijd om onze kinderen alle handelingen rond hygiëne op school aan te leren

 

Hoe werk je als ouder mee aan een veilige heropstart van onze school?
 • Stuur je kind nooit naar school als het zich ziek voelt.
 • Draag eventueel zelf een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • We vragen dat max. één ouder het kind begeleidt tot aan de ingang van de school.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Bij het einde van de lessen/opvang verwachten we dat max. één ouder het kind ophaalt.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats. Zo staat het in de veiligheidsregels van hogerhand.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen, ook als je je kind afzet aan de school.

 

Wat als je kind ziek is?
 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind onmiddellijk af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

 

Wat gebeurt er als een kind op school besmet is met corona?
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
  • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
  • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
Uitstappen, pedagogische studiedagen en sportdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
Op officiële vrije dagen blijft de school gesloten: 21 en 22 mei (OH Hemelvaart) en 1 juni (Pinksteren).
Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie.
We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht.

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor op de heropstart?

Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
Van kinderen uit het 1e, 2e en 6e leerjaar, verwachten we dat ze ook effectief aanwezig zijn.

 

Hoe wordt de opvang op school georganiseerd?

Welke kinderen vangen we op?
Kinderen van ouders die niet van thuis uit werken. De ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opgestart is.
Twijfel je of je kind naar de opvang kan? Neem dan contact op met de school.
Omdat alle groepen die les krijgen op school moeten worden opgesplitst, kunnen scholen problemen krijgen qua opvangcapaciteit. Het aantal lokalen en personeelsleden waarover de school kan beschikken is immers niet oneindig. We vragen dan ook met aandrang alleen gebruik te maken van de opvang indien je kind hiervoor in aanmerking komt (zie hierboven).

 

Meer informatie?

Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.