Corona: volledige heropstart

Corona-virus: volledige heropstart

Corona: volledige heropstart

We hebben, met de gewijzigde regels van 27 mei, een volledige heropstart voorbereid.

Indien nodig krijgt elke ouder nog een brief per leerjaar om meer praktisch uitleg te geven per groep.

 

Kleuterschool

De kleuterschool start zoals voor de lockdown, helemaal op het oude ritme. Er is wel geen voor- en naschoolse opvang!
Kleuters komen vanaf 8uur de school binnen via de schoolpoort en hebben in de gewone klas les bij hun vertrouwde klasjuf . We vragen wel om de kleuters zo veel mogelijk tegen 8.25uur naar school te brengen, dus tegen de start van de klasactiviteit. De reden hiervoor is dat de kleuters niet spelen op de speelplaats tussen 8 en 8.25uur. Er staan kleuterjuffen aan de schoolpoort.
Alle kleuters moeten ook via de grote poort opgehaald worden tussen 15.30 en 16uur. We rekenen erop dat alle ouders daar afstand tot mekaar houden, liefst een mondmasker dragen en niet ‘blijven plakken’.
Er zal uiteraard geen NOODopvang overdag zijn; de kleuters komen gewoon terug naar school.

 

Wat met de kleuters die voor het eerst naar school komen in de eendjesklas?

Volgens de regels mogen ouders nog steeds niet in de school binnenkomen. De instappers worden aan de schoolpoort onthaald door kleuterjuffen en naar de eendjesklas gebracht.
Juf Ilse vangt daar de kleuters van haar klas op.

 

Het 1e, 2e en 6e leerjaar

Zij gingen al halve dagen naar school. Hier verandert alleen het start- en einduur vanaf vrijdag 5 juni.
Alle lessen starten om 8.30uur ( en niet 9uur). We vragen wel om de kinderen zo veel mogelijk tegen 8.25uur naar school te brengen, dus tegen de start van de klasactiviteit. De reden hiervoor is dat zij niet spelen op de speelplaats tussen 8 en 8.25uur.
De lessen eindigen om 15.30uur. Kinderen komen de school binnen en gaan weer naar buiten volgens deze deuren:

De 3 groepen van het 1e en 2e leerjaar worden herverdeeld. De klasleerkracht gaat u hierover contacteren en informeren als de groep van uw kind wijzigt.
Tot en met donderdag 4 juni blijft de huidige regeling doorlopen!

 

Het 3e, 4e en 5e leerjaar

Zij krijgen ook terug les op school vanaf vrijdag 5 juni.
Alle lessen starten om 8.30uur. We vragen wel om de kinderen zo veel mogelijk tegen 8.25uur naar school te brengen, dus tegen de start van de klasactiviteit. De reden hiervoor is dat zij niet spelen op de speelplaats tussen 8 en 8.25uur.
De lessen eindigen om 15.30uur. Kinderen komen de school binnen en gaan weer naar buiten volgens deze deuren:

 

Wanneer gaan de deuren open?

De deuren gaan telkens een half uur voor de start van de lessen open, dus om 8uur.
Kinderen gaan dan rechtstreeks naar het klaslokaal.

 

Het circulatieplan en de speelplaats

Het circulatieplan voor de kinderen wordt opgehangen aan de ingangen. De speelplaats is gecompartimenteerd.
Ouders mogen de school niet betreden. Zij wachten aan de ingangen en vermijden daar opstoppingen! We rekenen dus op ieders gezond verstand om ook daar de afstand te bewaren. In de Wolverbosstraat is een tijdelijk parkeerverbod voor de school om de doorgangen op de stoep breed genoeg te laten.

 

Ziek?

Kinderen met ziektesymptomen mogen niet naar school!

 

Handen ontsmetten

De kinderen laten hun handen ontsmetten door de leerkracht als ze de klas binnengaan.

 

Waarom geen voor- en naschoolse opvang?

De kinderen in de voor- en naschoolse opvang moeten opgevangen worden in dezelfde bubbels als overdag.
Dat betekent dat we 10 aparte bubbels zouden moeten maken in de voor- en naschoolse opvang, met dus 10 personen die de bubbels opvangen. Onmogelijk dus.

 

Dit wil ik zelf nog even kwijt…

Het was een titanenwerk om voor de zoveelste keer een nieuw scenario uit te werken. De slechte en misleidende informatie vanuit de minister zaaide heel wat misverstanden. Dat maakte heel wat directeurs woedend. De regels waaraan wij ons moeten houden zijn bovendien erg streng. Sommige scholen moeten noodgedwongen kiezen om slechts enkele leerjaren terug te laten starten.

Tegelijk wilden wij herstarten. Met uiteraard de nodige aandacht voor de regels en voorzichtigheid. Wij maakten de zoveelste puzzel weer in enkele dagen en nachten, MET resultaat!
(De federale regeringsvorming duurt ondertussen een jaar, zonder resultaat… )

We zijn oprecht blij dat we terug een groot deel van de kinderen gaan ontmoeten.

Met hartelijke groet
Mevr. Ann
Directeur