Corona: preteaching

Corona: preteaching

In de allereerste plaats hopen we dat ieder van jullie nog steeds gezond is en vooral gezond mag blijven. Mocht jouw familie toch getroffen zijn door het coronavirus hopen we oprecht dat het familielid in kwestie spoedig zal herstellen.

Verder willen we jullie allemaal van harte bedanken. Misschien werk je, vang je je kind op, én doe je het huishouden. We beseffen ten volle dat deze combinatie niet vanzelfsprekend is. Daarom willen we jullie bedanken om tot nu vol te houden.

 

Noodopvang

De Nationale Veiligheidsraad heeft de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden, is nog geen beslissing genomen.

Tot en met donderdag 30 april 2020 blijft de school open voor noodopvang.

Het basisprincipe blijft van toepassing: kinderen die thuis kunnen opgevangen worden, blijven thuis. Kinderen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, apotheek, voeding, distributie, openbaar vervoer en veiligheidsdiensten) kunnen voor opvang terecht op school. Vrijdag 1 mei is een wettelijke feestdag en is er bijgevolg geen opvang voorzien.

 

Preteaching

Tot en met donderdag 30 april zullen onze leerlingen vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden krijgen volgens de principes van ‘preteaching’.

Leerlingen zullen de essentiële leerstof in eerste instantie op afstand verwerven. Daarna komt de leraar erop terug in de klas, met als doel dan sneller tot de kern te komen en te differentiëren.

 

Wat kan je als ouder doen om dit te ondersteunen?
  • Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of je kind alleen kan verder werken. Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. Je hoeft niet zelf les te geven.
  • Maak een plan met vaste momenten voor schoolwerk. Een voorbeeld: je kind werkt elke weekdag voor school van 10 uur tot 12 uur, en van 14 uur tot ten laatste 16 uur. Op andere momenten mag je kind lezen, sporten, spelen, met vrienden chatten … Dat geeft je kind rust en structuur.
  • Help maximaal 2 uur per week mee met taken.
  • Vindt je kind het moeilijk om thuis te leren? Aarzel zeker niet contact op te nemen met de klastitularis van je zoon of dochter.

Leren is belangrijk. Jullie gezondheid en die van je kind(eren) is nog belangrijker. Daarom engageren we ons om jou en je kind(eren) zo goed als mogelijk trachten te begeleiden gedurende de volgende weken.

 

Meer informatie

Download de volledige brief hierover

 

Algemene info en veel gestelde vragen

Extra info voor ouders

Spreek met je kind over het coronavirus

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be