Corona: opvang tijdens paasvakantie

Corona: opvang tijdens paasvakantie

Hopelijk verkeren jullie en al wie jullie lief is in een goede gezondheid. Als COVID-19 toch heeft toegeslagen, dan wensen we jullie een heel spoedig herstel toe.
We spreken uitdrukkelijk onze grootste waardering uit voor al die mensen die vandaag de samenleving draaiende houden (verpleegkundigen, zorgpersoneel, winkelbedienden, artsen, laboranten, veiligheidspersoneel, onderhoudspersoneel, …).

 

Noodopvang tijdens de paasvakantie

Tot 3 april 2020 blijven de lessen geschorst.
Vanaf 6 april 2020 start de paasvakantie.

Als school blijven wij echter ook tijdens de paasvakantie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Daarom kunnen kinderen/leerlingen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, apotheek, voeding, distributie, openbaar vervoer en veiligheidsdiensten) voor opvang terecht op school. De opvang is geen vervanging voor een sportkamp en echt alleen bedoeld voor bovenstaande categorie kinderen, om onnodige contacten en mogelijke besmetting te vermijden.

De opvang zal op vrijwillige basis worden verzorgd door leerkrachten van de school. Tijdens de opvang in de paasvakantie is het NIET de bedoeling dat er ‘lesopdrachten’ onder welke vorm dan ook aangeboden worden. De nadruk ligt op sport, spel en creatief bezig zijn met extra veel aandacht voor de geldende hygiënemaatregelen.

 

Enkele praktische weetjes
  • Klaar Hammenecker is gestart met een blog om ouders te helpen. Interessant….: www.mamagement.be
  • Het schoolfeest van 16 mei is afgelast. U begrijpt waarom…
  • Dinsdag ontvangt u via mail het rapport van uw kind. Dat is een uitzonderlijke manier van werken maar de enige veilige manier… Wie vragen heeft, kan steeds de klasleerkracht bereiken.
  • Deze periode is GEEN vakantie! We vragen dat alle ouders het thuiswerk van hun kind aanmoedigen en zelfs nakijken OF ze echt wel hebben gewerkt. Van sommige kinderen ontvangen we geen info. Deze gezinnen worden individueel gebeld en krijgen (als ze niet reageren) telefoon of bezoek van mij.

 

Meer informatie

Download de volledige brief hierover

 

Algemene info en veel gestelde vragen

Extra info voor ouders

Spreek met je kind over het coronavirus

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be