Corona: code oranje

Corona-virus: code oranje

Corona: code oranje

Alle scholen schakelen tegen de herfstvakantie over op code oranje. Wij hebben bij de start in september al enkele regels uit code oranje toegepast. Daardoor verandert er niet zo veel in De Ark.

Een voorbeeld daarvan is de onderverdeling van de speelplaatsen. In principe MOEST dat niet, maar we kozen hier voor extra veiligheid. Ook wat betreft de aanwezigheid van ouders op school, passen wij vanaf 1 september al ‘oranje regels’ toe.

 
 

Wat verandert er?

 

In- en uitgangen

De bestaande in- en uitgangen blijven behouden. Aan de grote schoolpoort hebben we voor de kleuters wel een aparte ingang voorzien, op 2 m van de ingang voor leerjaar 3 en 4. U heeft dat waarschijnlijk al gezien. De kinderen ophalen blijft zoals voordien.

 

Activiteiten

Vanaf code oranje mogen leerlingen geen extra-murosactiviteiten meer doen. Dat zijn uitstappen naar bijvoorbeeld een museum, theater,… Een wandeling in de natuur buiten de schoolpoort mag wel per klasbubbel. De jaarlijkse sponsortocht kan dus in aangepaste vorm doorgaan.

 

Middagpauzes

De kinderen van de lagere school eten in hun klas: daar verandert niets. Vanaf donderdag 22 oktober eten de kleuters in hun eigen klas en niet meer in de refter samen. Wie naar huis kan gaan om te lunchen … graag!

 

Traktaties bij verjaardagen

Volgens de richtlijnen vragen we om geen zelf bereide koekjes of snacks mee te geven met uw kind om uit te delen in de klas. Wil u graag de kinderen een traktatie geven voor de verjaardag van uw kind? Geef dan zeker iets mee dat individueel en vooraf verpakt is.

 

De herfstvakantie wordt met twee dagen verlengd.

De school herstart dus op donderdag 12 november.

In de vakantie wordt nooit opvang georganiseerd in onze school. Wie toch nood heeft aan opvang, kan contact opnemen met de dienst Buitenschoolse KinderOpvang (BKO) Leest. Mail naar BKOmechelen@SamenFerm.be of bel naar 015 43 30 91 voor een afspraak.

Ook Stad Mechelen, Jeti vzw en Kinderkwartier vzw bundelen hun krachten om voor specifieke situaties (bijvoorbeeld ouders werken in de zorgsector) noodopvang te voorzien op 9 en 10 november. Neem hiervoor contact op met het Lokaal Loket Kinderopvang van de Stad Mechelen tegen ten laatste 5 november via  015/44 52 42 of huisvanhetkind@mechelen.be  

 
 

Wat verandert er niet?

 

De voor- en naschoolse opvang: voorlopig geen wijzigingen

Meester Bruno, Juf Marina en juf Lieve willen zoals vroeger de voor- en naschoolse opvang begeleiden. Maar: dit is echt een noodopvang! We vragen om zo veel mogelijk uit te kijken naar eigen opvangmogelijkheden.

De opvang van 7 tot 8uur is één groep: alle kinderen zitten daar bijeen. Voor de naschoolse opvang geldt: we spelen zo veel mogelijk buiten. Ook de kinderen van de lagere school blijven lang buiten (misschien zelfs tot 18 uur). Geef dus een extra trui mee.

Wie kinderen ophaalt in de naschoolse opvang: masker dragen is verplicht! Als de kinderen toch binnen zitten in de onthaalruimte, mogen ouders de kinderen ophalen tot aan het sas. In het sas mag maximum 1 ouder staan. We laten wel zo veel mogelijk de deuren open.

 

Je komt nog steeds op tijd

De school start om 8.25 STIPT! De deuren gaan nadien op slot. Wie te laat komt, maakt het ons erg moeilijk. U riskeert dan ook erg lang te moeten wachten. Ik doe namelijk om 8.25 uur eerst alle ingangen toe, voor ik terug aan de schoolpoort de laatkomers kan binnenlaten.

 

Ouders blijven buiten de schoolpoort

Het is volledig tegen onze visie, maar we vragen ouders om buiten de schoolpoort te blijven. Dat vroegen we al vanaf september.

 

Er wordt geventileerd, ook in de herfst

Wij ventileren onze klaslokalen voortdurend. Meester Dirk ging met een meettoestel de kwaliteit van de lucht en de ventilatie na in elk lokaal. Die bleek overal uitstekend te zijn. Maar… het wordt kouder en we blijven sterk ventileren. Kleed uw kind dus niet te zomers aan…

 

Vriendelijke groeten,
Mevr. Ann
Directeur