Corona: activiteiten uitgesteld

Corona: activiteiten uitgesteld

Om kwetsbare groepen te beschermen en hun zorg te garanderen, heeft de federale overheid nieuwe richtlijnen uitgevaardigd, die verder gaan dan de al geldende hygiënische voorzorgsmaatregelen. Nu is volgens virologen het moment om samen de verspreiding van het corona-virus in te dijken!

Concreet betekenen ze voor onze school: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra,… niet doorgaan. We stellen excursies uit. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Voorlopig worden al volgende activiteiten uitgesteld of laten we ze niet doorgaan:

  • 6e leerjaar: Talentenstage Albert Heyn op do. 12 maart
  • 2e leerjaar: Spelenpaleis op 17 maart
  • 2e leerjaar: Technobeurs in de klas op 13 maart voor ouders
  • 2e leerjaar: Theater De Maan op 19 maart
  • 1e leerjaar: Bewegingsomloop op woensdagnamiddag 18 maart
  • 5e leerjaar: Ouders op school bij de spreekbeurten

De verdeling van de wafels deze vrijdag gaat wel door.

De activiteiten die na 20 maart gepland zijn, worden later bekeken. Mogelijk worden er nog activiteiten uitgesteld.
We houden u op de hoogte.

Verder vragen we om grootouders te beschermen die tot de risicogroep behoren. Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Download de brief hierover.
Meer info en veelgestelde vragen over het Corona-virus: www.info-coronavirus.be
Extra informatie voor ouders: Onderwijs Vlaanderen