2020: Eerst aanmelden, dan inschrijven

2020: Eerst aanmelden, dan inschrijven

De Vlaamse regering kondigde aan dat een digitaal aanmeldingssysteem verplicht wordt om een kind in te schrijven. Dit doen ze om kampeertoestanden aan scholen te voorkomen.

Alle scholen van Mechelen en de randgemeenten moeten dezelfde data gebruiken. Je kan via één digitaal platform aanmelden op www.kiesjeschool.be vanaf 2 tot en met 31 maart 2020.

Het computersysteem leidt ouders zo naar scholen. Dit ten laatste op 30 april 2020. U krijgt dus als ouder (na online aanmelden en pas vanaf april) een bericht van de school waaraan uw kind wordt toegewezen.

De effectieve inschrijving dient dan op de toegewezen school te gebeuren na afspraak tussen 4 en 26 mei.

Een tijdlijn vind je op onze inschrijvingspagina.

Voor alle vragen of inlichtingen maakt u best een afspraak met de directeur via telefoon of mail (015/27.26.75 of directie@vbsdeark.be) .