Nieuw: mediawijsheid in 5e en 6e leerjaar

mediavaardigheden, mediawijsheid en mediageletterdheid in 5e en 6e leerjaar - De Ark, Battel

Nieuw: mediawijsheid in 5e en 6e leerjaar

Sinds vorig schooljaar werkte juf Cindy met kleine groepen rond mediavaardigheden, mediawijsheid en mediageletterdheid. Dat is heel wat…
Concreet werkte ze rond vaardig worden met IT-toepassingen en hoe daar verstandig mee om te gaan (bijvoorbeeld naar veiligheid en privacy toe).
Dat project werd erg positief geëvalueerd en zetten we dus verder.

Nieuw is dat het ministerie éénmalig een budget voorziet voor laptops vaar kinderen van het 5e en 6e leerjaar.
Deze zullen in de maand september worden geleverd.