Orthotheek

Deze boeken zijn beschikbaar op onze school, ook voor ouders.

Vraag na bij klasleerkracht of directie.

Auteur Titel Onderwerp
Aartsbisdom Mechelen-Brussel Informatiebundel Kangoeroe, Asperger en gedrag Kangoeroe/Asperger/Gedrag
Aelterman Antonia Een nieuw profiel voor de leraar kleuteronderwijs en lager onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd
Anthone Richard Van boeken ga je denken. Filosoferen met kinderen aan de hand van jeugdliteratuur Filosofie
Apacki Carol Energize! Groepsactiviteiten voor groot en klein Groepsactiviteiten
Appermont Bert Wiebe in de bergen: Boek + CD Verhaal + muziek
Averbode Seksueel misbruikte kinderen in de klas? Handleiding voor leerkrachten in de basisschool Seksualiteit
Awouters Valère Web 2.0: van installatie tot implementatie ICT
Baert Karl EHBO bij kinderen & jongeren EHBO
Berebrouckx Annemie De kracht van woordjes 2. Het voorleesboek van De Standaard Voorlezen
Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw Courage Armoede
Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw Armoede en onderwijs. Startkansen voor een volwaardig burgerschap Armoede
Biesmans M. Filosoferen met kinderen (map) Filosofie
Bongaards Brigitte Praktijkboek leerlingenzorg. Het omgaan met zorgleerlingen in de basisschool Zorgleerlingen
Bossaerts Bea Leven in een eenoudergezin. Getuigenissen van ouders en kinderen Eenoudergezin
CANON cultuurcel Met mijn armpjes open
Carbo Christa Het muziekboek voor kinderen Muziek
Charlier Nathalie Knus in een hoek met een boek. Leesbevordering in de lagere school Lezen
Colpin Marleen Leesrijk school- en klasklimaat. Een schat aan le(e)sideeën voor het basisonderwijs Lezen
Cooreman Anny ik heet niet dom. Leren leven met leerstoornissen Leerstoornissen
Coulier Riet Handleiding: Helden van elke dag Schoolloopbaanbegeleiding
De Backer Hermien ADHD? Laat je niets wijsmaken! ADHD
De Craemer Jan ICT op het menu. 65 recepten voor computergebruik in de basisschool ICT
De Craemer Jan Veilig online. Tips voor veilig ICT-gebruik op school ICT
De Craemer Jan ICT zonder beperkingen. Tips voor het gebruik van ICT door leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ICT
de Fijter Reiny Vrienden in overvloed. Stimuleren van sociaal gedrag Sociaal
de Fijter Reiny Weet je, het blijft niet altijd zo. Hulp bij teruggetrokken en depressief gedrag Depressie
De Haes Frederik Autismespectrumstoornis. Wat elke (toekomstige) leerkracht zou moeten weten … Autisme
De Kockere Geert Noach
De Vlieger Evelien HaatweeOoh! Water in beeld Water
De vrienden van het Antwerps Stedelijk Pedagogisch Centrum Speelwerkplan voor 2,5- jarigen
Deckers Magda Kinderen rekenen. Een procesmatige benadering Wiskunde
Defoort A. Musica lager onderwijs deel 3 MUVO muziek
Defoort A. Musica lager onderwijs deel 2 MUVO muziek
Delaet Leo Werkboek voor de begeleiding van kinderen met visuele perceptiestoornissen (CVI)
D’hondt Carl Hoogbegaafde kinderen thuis en op school. Een gids voor ouders en leerkrachten Hoogbegaafdheid
Die Keure Pictogrammen woordenboek Pictogrammen
Dienst voor onderwijsontwikkeling ICT-competenties on het basisonderwijs via integratie naar ICT-competentie ICT
Ernalsteen Veerle Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (map) Multicultureel
Fiddelaers – Jaspers Riet Weg van mij. Werkboek voor kinderen die achterblijven na zelfdoding Zelfdoding
Förrer Mariët Coöperatief leren in het basisonderwijs Coöperatief leren
Ghysens Lien Kinderen met dyscalculie rekenen op jou. Vormingspakket voor leerkrachten van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar Dyscalculie
Girardet Sylvie Geweld? Voor geen geld! De kamelen en de dromedaris Conflicten
Girardet Sylvie Geweld? Voor geen geld! De kater en het muisje Conflicten
Girardet Sylvie Geweld? Voor geen geld! De mol en de aapjes Conflicten
Girardet Sylvie Geweld? Voor geen geld! Het biggetje en het varken Conflicten
Girardet Sylvie Geweld? Voor geen geld! Wolven tegen wolven Conflicten
Girardet Sylvie Geweld? Voor geen geld! De worm en de vogels Conflicten
Greenspan Stanley I. De gevoelswereld van uw kind. De emotionele ontwikkeling vanaf de geboorte tot het 4de levensjaar Emotioneel
Gronowski Simon Simon, het jongetje dat wist te ontsnappen. Het kind van het 20ste konvooi Oorlog
Hagenaars Mieke Beestig in Axe: Sociale vaardigheden Sociaal
Hellinckx Walter Als leren pijn doet… Opvoeden van kinderen met een leerstoornis Leerstoornissen
Herbots Els Handleiding Eerst water …! (Map + boek + DVD) EHBO brandwonden
Idewe Eerste stappen in eerstehulpverlening. Tips voor eerste hulp bij ongeval of ziekte in de werkomgeving EHBO
Janisch Heinz De ark van Noach
Jeninga John Zit nu eens even stil? Omgaan met ADHD ADHD
Jeninga John Tel dan eerst even tot 10. voorkomen van agressief gedrag Agressief gedrag
Jeugd & Vrede vzw Vrede kan je leren! Vrede
Jeugd & Vrede vzw Posters pesten Pesten
Jeugd Rode Kruis Een waaier aan lespakketten
Keirse Manu Wat meer is in de mens. Over zingeving aan het ziekbed
Kenter Brenda Ik ga weer graag naar school. Pestgedrag de kop indrukken Pesten
Klasse De eerste lijn. Leerkrachten wijzen de weg
Kog Marina Als de ontwikkeling vastloopt. Procesgericht begeleiden van risicokleuters
Kog Marina Wat ik nodig heb! Interventies voor kleuters met sociaal-emotionele problemen Socio-emo
Laevers Ferre Ervaringsgericht werken in de basisschool
Laevers Ferre Kansrijk voor kansarm Armoede
Lamon Annie Bewegend leren. 30 lessen voor de derde kleuterklas Beweging
Laporte Jaklin De pestjuf. Praten met kinderen, hoe doet ze dat? Pesten
Laporte Jaklin Uitgesloten. Kinderen vertellen aan de pestjuf Pesten
Leefsleutels Hé, doe je mee? Interactieve werkvormen voor het basisonderwijs en het jeugdwerk. Deel 3: Voel je goed in de groep! Groep
Magnus Enzensberger Hans De telduivel. Een hoofdkussenboek voor iedereen die bang voor wiskunde is Wiskunde
Maniet-Bellermann Pamela “Wij zijn niet dom!” Praktisch tips van en voor leerlingen met leerstoornissen Leerstoornissen
Mayle Peter Scheiden kan de aardigste mensen overkomen Echtscheiding
Meersman Ann Hoogbegaafden in het basisonderwijs. Praktische tips voor een aangepaste aanpak op school en thuis Hoogbegaafdheid
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs
Minne Brigitte Kamishibai: Heksenfee Kamishibai
Mortier Tinne Kamishibai: Mare en de dingen Kamishibai
MOS Milieuzorg op school: Verkeer (map) Verkeer
MOS Milieuzorg op school: Afvalpreventie (map) Afvalpreventie
MOS Milieuzorg op school: Energie (map) Energie
MOS Milieuzorg op school: Natuur op school (map) Natuur
MOS Posters Posters MOS
Provincie Antwerpen Jongeren en druggebruik. Een leidraad voor ouders Druggebruik
Reyns Betty Matchen met MI
Rijlaarsdam Gert Conferentie na de peiling Nederlands lezen en luisteren
Robinson George Een schreeuw om hulp. De No Blame – aanpak bij pesten Pesten
Sarneel Natalja Het potjesverhaal. Kind in ontwikkeling, getekend en uitgelegd. Ontwikkeling
Satermans Bieke Map: Aardig Vaardig 1 Sociale vaardigheden
Saveyn Jan Leerlingen evalueren in de basisschool Evalueren
Scherpereel Karel Er zit een schat verborgen in jezelf: Handleiding Socio-emo
Scherpereel Karel Er zit een schat verborgen in jezelf: Leesboek Socio-emo
Scherpereel Karel Er zit een schat verborgen in jezelf: poster+ prenten Socio-emo
Scherpereel Karel Er zit een schat verborgen in jezelf: CD Muziek
Sierens Sven De ICO-scoop. Zelfevaluatie- instrument voor basisscholen (map) Zelfevaluatie
Tashiro Chisato Ron Kameleon
Taylor John F. De AD(H)D survivalgids AD(H)D
Tiggelovend Ingrid Etnocommunicatie. Communiceren met een multicultureel publiek Multicultureel
Tilley Jan Proeven van techniek: Doemap met 60 proeven voor de tweede graad van het lager onderwijs (map) Techniek
Timmerman Kaat Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen Aandacht/werkhouding
Timmerman Kaat Oefenboek kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen (map) Aandacht/werkhouding
Urbain Véronique Proeven van techniek: Doemap met 40 proeven voor de eerste graad van het lager onderwijs (map) Techniek
van Daele Henri De fanfare van heuvelbos. De glorieuze en grappige lotgevallen van Ridder Louis Mpoint en tal van andere beren
Van den Abeele Nico ik speel ik spel. De spelling in werkvorm. Spelling
van den Bosch Ab Knapper dan je denkt
van Engen Aaldert Schrijven als oefenvak. Handboek voor didactiek en praktijk Schrijven
Van Genechten Guido Vertelplaten: Rikki en de eekhoorn Vertelplaten
Van Genechten Guido Vertelplaten: De wiebel-billen-boogie Vertelplaten
Van Genechten Guido Vertelplaten: Rikki helpt Sinterklaas Vertelplaten
Van Gils Jan DUEL of DUET. Een toekomst voor kinderparticipatie
van Gorkum Kees Praxis bulletin 2
van Gorkum Kees Praxis bulletin 3
van Gorkum Kees Praxis bulletin 5
van Gorkum Kees Praxis bulletin 6
van Gorkum Kees Praxis bulletin 7
van Gorkum Kees Praxis bulletin 1
van Langen Ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen. Specifieke begeleiding door de docent Ontwikkelingsstoornissen
Van Petegem Peter Een alternatieve kijk op evaluatie Evalueren
Van Petegem Peter 1. Begeleid zelfstandig leren. Schoolleiding en – begeleiding 2
Van Ranst Do B.I.B. Boekenbende In de Bib Bibliotheek
Vandenbussche Els Een procesgericht kindvolgsysteem voor kleuters
Vander Kuylen Frans Kruiden kennen, kweken, gebruik Kruiden
Vermeulen Peter Voor alle duidelijkheid. Leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs Autisme
Vertrouwenscentrum kindermishandeling Kindermishandeling. Misschien ook in jouw klas. Kindermishandeling
Vlaamse stichting Verkeerskunde Stuurgroep Onderwijs Gids verkeers- en mobiliteitseducatie. Inventaris educatief materiaal voor het basisonderwijs Verkeer
Vlaamse Vereniging Autisme Autisme. Een handicap met vele gezichten Autisme
vzw Zinloos Geweld Spel: Vlinderslag Zinloos geweld
Wilmots Nancy Proeven van techniek: Doemap met 60 proeven voor de derde graad van het lager onderwijs (map) Techniek
Wiltink Hetty Ik kan het! Ik kan het! Faalangst overwinnen Faalangst
Woestenborghs Bert Overd’100! Meer dan een eeuw kleuter- en lager onderwijs, 1878 – 2008
Wolters Plantyn Evolueren door evalueren. Hoe kan evaluatie helpen bij ontwikkeling? Evaluatie
Wuyts M. Muziekopvoeding: Lessenreeksen voor het 1ste leerjaar van de lagere school Muziek
Wuyts M. Muziekopvoeding in het 4de leerjaar van de lagere school Muziek
Wuyts M. Muzikale opvoeding: Bundel voor 4de leerjaar Muziek
Wuyts M. Muzikale opvoeding: Bundel voor 2de leerjaar Muziek
Wuyts M. Muzikale opvoeding: Bundel 3de leerjaar Muziek
Sticordi map dyscalculie Dyscalculie
Het groene boekje: Woordenlijst Nederlandse taal Woordenboek
Infobundel autisme (geel bestekmapje) Autisme
Infobundel ADD: Attention Deficit Disorder ADD
EE-m@gazine: De mogelijkheden van de kamishibai in het lager onderwijs Kamishibai
EE-m@agazine: Betoverd door de kamishibai Kamishibai
Infobundel eerste hulp verlenen EHBO
Infobundel contractwerk Contractwerk
Infobundel autisme (geel mapje) Autisme
Werkhouding: werkplan, jaarplan, leerlijnen (map) Werkhouding
Sociale vaardigheden: werkplan, jaarplan, leerlijnen (map) Sociale vaardigheden
Jaarplan wereldorïentatie van het eerste tot zesde leerjaar, eerste trimester (map) Jaarplan W.O
Inventaris ontwikkelings- en leermaterialen aanwezig in het klaslokaal (map) Materialen
Hoeken in de kleuterklas: aanbod materialen (map) Hoeken
Verslagen mdo, vergaderingen lkr. Lln.zorg en klaslkr., vergaderingen zorg met team lag. School (map) Verslagen
Sociale vaardiheden: De axenroos (witte map) Sociale vaardigheden
De computer mijn surfplank bij het leren. Een hefboom als instrument tot integratie (map) ICT / leerstoornissen
EGO-ECHO: Tijdschriften voor een ervaringsgericht onderwijs in de basisschool (groene map) Tijdschriften
Plop: 10 Ploptoppers 2 (CD) Muziek
Spring: Jong (CD) Muziek
Wiebe wil geen afval! (CD) Muziek
Zwart & wit: Classics for Kids Koor, onder leiding van Tim Devolder (CD) Muziek
Kapitein Winokio is beestig (CD) Muziek
Blauwgrijze map: muzikale opvoeding Muziek
Zeppekit mini Verkeer
Spel: Meervoudig intelligent? Meervoudige intelligentie
Spel: Natuurspel Natuur
Spel: Mon livre des contes / Mijn sprookjesboek
Doos: Toeka: samen werken aan een warm en sterk schoolklimaat Sociale vaardigheden
Doos: Een doos vol gevoelens Gevoelens
Doos: Een huis vol gevoelens en axen Sociale vaardigheden
2 boxen met muziekinstrumenten Muziek
Diskette: Contractwerk Contractwerk
Diskette: Agenda taakklas 2003-2004 Taakklas
Diskette: Netwerk Nederlands Spelling 1 Spelling
Diskette: Speel en leer div. rekenspelletjes, temporekenen Wiskunde
Robbie Rekenkonijn (CD) Wiskunde
Impulsdag 2004: Rekenspellen (CD) Wiskunde
Leerlingvolgsysteem voor Vlaanderen (CD) Leerlingvolgsysteem
Nederlands voor anderstaligen (CD) Anderstaligen
Het grote Eurospel (CD) De euro
Taalvaardigheid (CD) Taalvaardigheid
103 uitdagingen (CD) Techniek
Werkwoordentrainer (CD) Spelling
Tafeltrainer (CD) Wiskunde
Taal en spelling vanaf 10 jaar (CD) Taal en spelling
Spelen met woorden (CD) Spelling
Breukenrom (CD) Wiskunde
Breinbits Taal, wereldorïentatie, topografie (CD) Taal, W.O
Praktijkboek bij het leerplan Muzische Opvoeding Muzische Opvoeding