Leefregels

NEEN TEGEN PESTEN

gedragscode

van de vrije basisschool

Leerlingen en leerkrachten kwamen samen tot deze gedragscode.

Hierin staat vermeld wat pesten is en welke onze leefregels zijn.

Aan elk kind vragen we om deze leefregels te onder-tekenen

maar ook aan de ouders zodat iedereen op de hoogte is van deze afspraken.

1. Wat is pesten ?– pesten gebeurt met opzet– men wil iemand bewust kwetsen
met woorden, pijn doen, iets
vernielen
– een groep tegen één kind

– het gebeurt regelmatig

2. Leefregels.

– Ieder is anders en dat mag.

– Iedereen is gelijk.

– Uitsluiten kan niet. We laten
iedereen meedoen.

– We doen niets achter de rug.

– We komen voor onze mening uit op
een beleefde manier.

– We luisteren naar mekaar.

– We praten een meningsverschil uit.

– We lachen niemand uit.

– We vechten/slaan/schoppen/… niet.

– We kiezen partij voor de zwakkere.

– We stoppen, denken na en doen
dan pas = STOP, DENK, DOE.

 

 

3. Er wordt gepest,
wat nu ?
– Het melden.– NEEN durven zeggen.– Niet meedoen met de pestkop.

– Het opnemen voor de gepeste.

 

4. Hoe melden ?

– Bij klasgenootjes.

– Bij de klasverantwoordelijken.

– Bij juf / meester.

– Of ik zeg het tegen de luisterjuf:
juffrouw Karin
of tegen mevrouw Ann.

– Ik steek een briefje in de
brievenbus.

5. Herstelplan.– Met je klasgroep en de leerkracht
wordt een herstelplan opgesteld.
– Samen komen jullie zo tot heel
concrete afspraken rond dat
probleem.
– Ook sancties die erop kunnen
volgen, spreken jullie af.


Ik ken de afspraken
en wil me hieraan houden.

 


Ik ben op de hoogte van deze afspraken.

 

NEEN TEGEN PESTEN


leefregels

– Ieder is anders en dat mag.

– Iedereen is gelijk.

– Uitsluiten kan niet. We laten
iedereen meedoen.

– We doen niets achter de rug.

– We komen voor onze mening uit
op een beleefde manier.

– We luisteren naar mekaar.

– We praten een meningsverschil uit.

– We lachen niemand uit.

– We vechten/slaan/schoppen/…niet.

– We kiezen partij voor de zwakkere.

– We stoppen, denken na en doen
dan pas = STOP, DENK, DOE.